Forskning

[Uppdatering 2009-07-15: Sedan augusi 2005 har jag inte haft tid att hålla denna sida aktuell, kanske framöver…]

Richard Gatarski arbetar bla med att ta fram förslag till forskningsprojekt
som studerar skolan i marknaden. Denna insats finansierades till början
delvis av Institutet Marknadsakademien
(IMA)
. Avsikten är att, eventuellt tillsammans med IMA:s partnerföretag,
under söka forskningspengar till detta projekt. Normalt tar det sedan
6-12 månader innan ansökningar till forskningsstiftelser behandlats
så att bidrag/avslag kan meddelas. Intresserade kan gärna e-posta
till richard.gatarski@skolmarknad.info.

[Akademiska projekt] [Forskare,
publikationer
] [Tidskrifter] [Studentuppsatser]


Akademiska organisationer


Forskare och deras publikationer

Företagsekonomer – marknadsförare

Företagsekonomer – övriga

Nationalekonomer


Tidskrifter


Studentuppsatser

 • Tio (T)unga Tankar om Skolan Som Produkt
  (kandidatuppsatser vid Marknadsakademien, Stockholms universitet: Vinstintresse
  i friskolor, Stannar skolor i växten?, Public Relations som redskap,
  Datornät som faktor vid val av skola, Både dragplåster och skräckexempel,
  Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor,Niondeklassares beslutprocess
  vid val av gymnasieskola, Om reklambyråers syn på gymnasieskolor
  som en kundgrupp, Har organisationer som interagerar med skolor rent mjöl
  i påsen?)

Färdiga

 • Beysùlen, S. Hoseini, S. & Friske, S. (2003) Relationer
  och samverkan
  : en förutsättning för grundskolans utveckling, opublicerad
  kandidatuppsats, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  .
 • Bätz, Victoria & Edholm Madelaine (2002) Sponsring
  i Skolan
  , visst vore det jättebra…men inte på vilka villkor
  som helst, opublicerad magisteruppsats, Stockholms universitet, Företagsekonomiska
  institutionen
  .
 • Eisner, Marie & Nordlund, Linda (2004) Alla
  andra har
  , om barns upplevelse av konsumtion, opublicerad magisteruppsats,
  Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  .
 • Ensafmanesh, Mernhaz & Jacobsson, Erik. (2004) Skolgården
  som catwalk: En kvalitativ studie av hur ungdomar skapar identiteter genom
  konsumtion av kläder
  , opublicerad magisteruppsats, Stockholms universitet,
  Företagsekonomiska institutionen
  .
 • Flodmark, Matilda & Reimfelt, Emma (2004) Varumärkesbyggande aktiviteter
  i den kommunala gymnasieskolan, kandidatuppsats inom Ekonomi, Teknik
  och Design vid Södertörns högskola
  , e-post: Matidla,
  Emma.
 • Helén, Lousie & Johansson, Johanna (2005) Jakten
  på den försvunna etiken
  , opublicerad magisteruppsats,
  Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  .
 • Holmberg, Göran (2004) Kommunernas
  organiserande av gymnasieutbildning – för produktion eller värdeskapande?
  ,
  opublicerad magisteruppsats, Stockholms universitet, Företagsekonomiska
  institutionen
  .
 • Jeria, C & Albertsdottir, S (2003) Trovärdig
  Marknadsföring
  : en grundad teoristudie av marknadsföring inom
  grundskolan, opublicerad magisteruppsats, Stockholms universitet, Företagsekonomiska
  institutionen
  .
 • Lindholm, Erik & Nordqvist, Patrik (2003) Lärares
  kriterier vid val av skola
  : Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka
  till sig lärare i framtiden?, opublicerad kandidatuppsats, Stockholms
  universitet, Företagsekonomiska institutionen
  .
 • Mesko, Marianne & Wanneby, Jonas (2005) Reklamgubbar,
  lurendrejeri och underhållning
  : en kandidatuppsats om hur barn
  förhåller sig till och tolkar TVreklam, Stockholms universitet, Företagsekonomiska
  institution
  en
 • Stålmarck, Tomas (2005) Dagens
  lektion presenteras av…:
  Hur lärare ställer sig till reklam, riktad
  till elever, i skolan, opublicerad kandidatuppsats, Stockholms universitet,
  Företagsekonomiska institutionen
 • Vinde, Rickard (2003) Utveckling
  underifrån
  : Balanserade styrkort för gymnasielärare, opublicerad
  kandidatuppsats, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen
  .

Pågående

 • inga (tips?)

Jag försöker att endast länka till forskning som jag själv
har tagit del av eller som jag hört om via källor jag litar på.
Har du tips på forskning som kan vara intressant för andra besökare
på Skolmarknad får du gärna skicka information om denna till
kontakt@skolmarknad.info

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *