Arkiv för kategorin “Hört”

Jag var idag och lyssnade på ABF-seminariet Skolan och ledarskapet. De som talade var (förutom politiska ”noteringar” från moderatorn Bengt Göransson) Skolminister Ibrahim Baylan, rektor Urszula Estmer, Caj Malmros och Fredrik Jeppesen från Rektorsakademien samt Pia Enochsson gd för Skolutveckling. Fokus var egentligen på ledarskap, men jag gjorde några noteringar som handlar om marknadsföring.

Baylan berättade att han under sina skolbesök funnit fyra egenskaper hos bra skolledare. Dessa är att ledaren har en tydlig vision, uppfattas som erfaren, vill utveckla verksamheten genom delaktighet och är välkänd i skolan och närsamhället. När det gällde det senare använde Baylan uttrycket ”marknadsför sin skola”. Estmer (se tidigare inlägg) pratade bland annat om att Wasaskolan arbetat hårt med kopplingen målsättning-resultat. Intressant var att hon i sin retorik kring detta visade på mediebilden före och efter resultatförbättringen. Dvs hon gjorde ingen redovisning av interna mätningar som betygssiffror eller skolupplevelser.
Även Enochsson poängterade begreppen synlighet och tydlighet. Hon tog också fasta på mediebilden, framförallt att hon möter än helt annan verklighet i skolorna än den som massmedia förmedlar.

Det motiverar att lyfta fram frågan om hur skolledare hanterar medier och i förlängningen kommunicerar med sin omvärld. Det verkar som att Estmer har en hel del erfarenheter där. Estmer har lovat mig att vi skall få ta del av dom via podcasten Skolsmart.

Comments Inga kommentarer »

Jag har börjat lyssna på Sveriges Radios programserie om Skolan som går i P1. (Jag lyssnar som regel genom att ladda ner programmen till min mobiltelefon, se min A1000blog).

Det första programmet handlar om ledningens betydelse och bygger på intervjuer med rektor, elever och föräldrar vid Wasaskolan i Södertälje. När jag nu flera veckor efteråt kikar in på skolans webbplats ser jag att dom på ett positivt sätt lyfter fram uppmärksamheten från massmedia – bra marknadsföring!
Läs resten av inlägget »

Comments Kommentarer inaktiverade för Urszula Estmer har elevfokus