Arkiv för maj 2009

När jag för snart 10 år sedan började mig närma skolan i ett marknadsföringsperspektiv såg jag utbildning som en ingrediens i marknadsföringen av Sverige. Inspirerad av att det då var Nya Zeeland som verkade locka pedagoger och skolutvecklare i hela världen tänkte jag att den platsen skulle Sverige ta. Det vill säga genom att göra spännande och världsunika grejor i vårt land skulle folk få en utökad insikt i att det finns mer bra saker än IKEA, Volvo och sportförmågor i vårt avlånga land. Dessutom skulle vi belägga hotell, restauranger och få bättre fart på besöksnäringen i stort. Förutom alla spännande kontakter inom världens intressantaste utvecklingsområde – barn och ungdomar.

Men än så länge har vi inte lyckats så bra. I stället blev det Finland som knyckte uppmärksamheten.

Och nu kanske det blir Norge som tar över. BBC rapporterade i Valborgshelgen om att där satsar man minsann på att förse 6 000 elever i Nord-Trondelag med egna bärbara datorer, som dessutom får användas under examinationstillfällena.

Regeringens förslag till en ny gymnasieskola ger förhoppningsvis inget eko utanför våra gränser.

Vi måste i stället kreera omdanande idéer och lyfta fram alla spännande och nya grejor som faktiskt sker även här.

Förslag?

Comments Inga kommentarer »