The Guardian skriver om ett förslag i Storbritannien som handlar om att göra om kursplanen för primary school (upp till 11-årsåldern). Artikeln, som heter “Pupils to study Twitter and blogs in primary schools shake-up”, bygger på ett första utkast av den nya planen .Bakom förslaget ligger Sir Jim Rose, fd chef för Ofsted (the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills).  Kursplanen skall vara klar om en månad och lär handla om att de nuvarande fristående 13 ämnesområden ersätts av sex kärnområden. Och högt upp på listan över viktiga kunskaper står det:

“Barn som lämnar F-3 skall vara bekanta med bloggar, poddsändningar, Wikipedia och Twitter som informationskällor och olika kommunikationsformer [min översättning]”.

Med andra ord ligger de föreslagna förändringarna helt i linje med Webbstjärnans utveckling. Nästa läsår utvidgas nämligen hela tävlingen och erbjudandet till att omfatta alla årskurser i svenska grund- och gymnasieskolor. Nu behövs det bara att svenska skolutvecklare gör som Sveriges Television (som följer BBC:s fotspår i anpassningen till den nya mediala världen).

Lämna ett svar