Arkiv för oktober 2008

Christian Åkerhielm, som jag hade förmånen att handleda när han studerade på Marknadsakademien vid Stockholms universitet jobbar sedan ett tag på Jung Relations. Vi är Facebook-vänner och via den vägen får jag reda på en kort artikel i Dagens Media. Under rubriken ”Elever gör PR åt Stockholmgymnasium” får vi reda på att studenterna Klara Apéria och Johanna Buhr-Berg valt att göra det obligatoriska 100-poängsprojektarbetet med PR för den egna skolan som uppgift. De unga kvinnorna får också extern handledning av PR-konsulten handledning av pr konsulten Josefine Brögger.

Skolan i fråga är Viktor Rydbergs Gymnasium i Stockholm.

För det första utnyttjar alltså skolan sina elever – smart!
För det andra utnyttjar Josefine Brögger PR i sin marknadsföring – smart!
För det tredje verkar Viktor Rydbergs Gymnasium arbeta med strategisk PR – mycket smart!

Möjligen blir jag lite fundersam på Josefine Bröggers insikter i sociala medier och Webb 2.0. Men det baserar jag bara på att hon inte verkar vara aktiv på nätet, och är konstigt hemlig i Facebook. (Sen undrar jag om Klara möjligen är släkt med min gamla forskarkollega Tony Apéria, numera på Nordic Brand Academy.)

Comments Inga kommentarer »

Nu tror du kanske att här kommer ett inlägg om hur man kan göra reklam i mobiltelefonerna, tex med SMS, för att tex locka elever till en skola. Men icke. Som vanligt bottnar god marknadsföring i en bra produkt (vara/tjänst/innehåll) och kundorientering (insikt i marknadens förväntningar och behov).
Låt mig göra en initierad gissning. Jag tror att alla barn och ungdomar gillar sina mobiltelefoner. Jag tror vidare att dom gärna vill ha dom i skolan. Jag tror dessutom att skolan är rätt störd (irriterad) på kidsens mobiler.
Här plockar vi in Elza Dunkels, som apropå det senare säger: ”Är du orolig för barnens framtid eller blir du störd av att barn kan något som du inte har kontroll över?” Citatet är taget ur artikeln Mobilen kan användas i undervisningen (UNT). Dunkels är forskare i pedagogiskt arbete vid institutionen för interaktiva medier och lärande i Umeå och artikeln är klart läsvärd.
Nästa steg blir att fundera äver marknadsvärdet i när en skola inför mobiler i undervisningen, gärna äver hela utbildningsinnehållet. Det är fullt möjligt från förskolan och uppåt. När det sedan fungerar, räkna med lite inkörningsperiod, är det dags att kommunicera detta till målgruppen (typ ungdomar i upptagningsområdet). En sista gissning, det kommer att locka elever.
Tack Daniel Erkstam för tipset om artikeln. Och om du lyckas ta dig igenom min fortfarande trassliga kommenteringsfunktion, så är jag tacksam för tips på skolor som redan gjort detta.

Comments Inga kommentarer »