Arkiv för december 2007

Titta på filmen. Vad är det barnen gör? Jag menar att om du inte kan räkna ut det så känner du inte barn tillräckligt mycket för att arbeta för/med dom.

Som vanligt (sic!) är det marknadsföring bakom. I det här fallet hos Benetton. Läs mer hos K-märkt. Tack Simon för tipset.

Comments Inga kommentarer »

Den rätt namnkunnige kreativitetsgurun Edward de Bono är av många känd för hans sex hattar. Men har du hört talas om hans idé lateralt tänkande? Jag råkar känna till den lite grann, eftersom kreativitet är ett ämne som marknadsförare lägger stor vikt vid. Sen är det en annan sak att jag träffat de Bono som hastigast, framförallt hans förtjusande fru.

Nåväl, de Bono förklarar själv lateralt tänkande som (dom två sista något förkortade här):

  1. du kan inte gräva ett hål på ett nytt ställe genom att gräva djupare i ett gammalt hål
  2. lateralt tänkande är för att byta koncept och uppfattningar
  3. hjärnan som ett självorganiserande system formar asymetriska mönster. I sådana system finns det ett matematiskt behov av förflyttning mellan mönster. Verktygen och processerna för lateralt tänkande är gjorda för att åstadkomma sådan laterala rörelser.
  4. i varje självorganiserande system [som hjärnan] finns ett behov att byta från ett lokalt optimum till ett mer globalt optimum.

Inspirerad av de Bono är en av mina grundidéer att köra lite lateralt genom att tänka marknadsföring i skolsammanhang. Typ, i stället för att lära sig mer om "Läs och skrivutveckling F-6" (gammalt hål/samma mönster) så kanske det vore en bra idé att en lärare i stället läser "Introduktionskurs i konsumentbeteende" (nytt hål/annat mönster).

I bästa fall har få lärare och skolledare missat Lärarlyftet. Det vill säga att Regeringen satsar 2900000000 kronor på att ge 30000 lärare fortbildning vid  universitet och högskolor. Det är ju fint, givet att dessa utbildningar är bra. Något som flitigt diskuterats i både gamla och nya medier på senaste tid. Fast det är ju alltid bra att sysselsättningen hålls uppe hos lärarutbildarna. Hela grejen presenteras som Lärarfortbildning hos Skolverket.

Redan när jag första gången hörde talas om det här "lyftet" så kände jag att här beordrar regeringen ett ännu djupare hål. Dels eftersom "fokus ska framför allt ligga på lärarnas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens". Dels eftersom lyftet skall erbjudas av dom som redan utbildar lärare. Därmed lär dom förra lära ut det dom redan lär ut.

Med reservation för att jag inte källkollat, så skriver Hogskolan.net att "nästan hälften av de totalt 3.300 kursplatser som Skolverket köpt kommer att starta till våren". Och det kan man ju tycka är en liten miss. Synd att köpa grejor som inte går åt. Orsaken kan ju vara så att potentiella kunskapstörstande lärare inte visste vilka kurser dom kan gå. I så fall är det frågan om en kommunikationsmiss. Ganska troligt är annars att det finns fler som vill än som kan. Man måste ju hitta ersättningslärare för dom som tar en kurs.

Men, det kan också vara så att utbudet inte rimmar med behovet och intresset hos lärarna och deras skolledare. Och i så fall är det ett allvarligt misstag i Läralyftets marknadsföring. För alla marknadsförare vet hur viktigt det är att utgå ifrån marknadens behov. Martin Sundqvist, projektledare för lärarlyftet i Karlstad, citeras av Hogskolan.net:

"En lärdom vi har dragit är att inte bara lyssna på vad Skolverket föreslår utan lika mycket på skolhuvudmännens önskemål"

Hoppsan. Men det handlar ju bara om 2900000000 kronor och 30000 lärare. Fast, i rättvisans namn så har dom ju till 2010 på sig att förbruka degen.

Jag vet inte vad lärarna och deras skolledare frågar efter. Men i utbudet från landets högskolor och universitet är tydligen läs-, skriv och språkutveckling samt "Kreativ matematik" populärt. När jag skummar igenom Kurser VT 2008 hittar jag bara traditionella ämnen. Inget under rubriken Marknadsföring, Ledarskap, Internet, E-learning, Runescape på Tyska, eller MySpace i musiken. Man kan ju undra vad det beror på. Inget som skolan vill ha, eller inget som högskolorna (kan) lära ut?

En sista sak som gör mig djupt bedrövad är hur Skolverket tar till vara på möjligheten till en kreativ konversation kring lyftet. På Lärarfortbildningens webbplats finns ett forum där dom gärna vill "få dina idéer och tankar om hur innehållet och formerna kan se ut". Det liknar över huvud taget inte något annat (post)modernt Internetabaserat forum som jag sett. I stället ser det ut som något dom hittat på/kodat själva. Jag försökte läsa lite vad som dryftades, men gav upp eftersom det var så krångligt. Mellan den 16 april 2007 och idag räknar jag till 94 "inlägg". En vanligare forumterm är "trådar" som brukar kategoriseras i "ämnen" för att underlätta kunskapandet. Jag tänkte också söka efter inlägg som pratar "marknadsföring" eller "ledarskap". Men det går inte att söka i "forumet". Uppenbarligen vet inte Skolverket hur dom nya forumgrejorna funkar. Dom kunde väl frågat nån 15-årig expert (eller mig :-)

p.s. Det lätt sökbara forumet på Lektion.se (en fantastisk webbplats med 128000 medlemmar, majoriteten lärare) hade bara fyra träffar på "Lärarlyftet"). d.s.

Comments Inga kommentarer »