Arkiv för april 2007

För dom som vill få insikt i, och hjälpa till att skapa, kunskaper om webb 2.0, sociala medier, Second Life, YouTube, etc. är nog PodCamp Europe den 12-13 juni i Stockholm ett fantastiskt och gratis tillfälle. För en bakgrund om vad det handlar om se Okonferens om nya medier.

Om innehållet på PodCamp Europe skall handla om skolrelaterad marknadföring så är det upp till dig. Att det sen är på engelska hoppas jag inte avskräcker någon från att både bidra som föreläsare och deltagare. Väl mött!

Comments Inga kommentarer »