Arkiv för mars 2006

Förra veckan (24 mars) såg jag artikeln Mer fisk i skolan ska ge starka ben i Svenska Dagbladet.
Redan då väcktes mitt intresse, eftersom ”ge starka ben” är approprierat (varumärkesterm)
av Arla, som inte direkt pysslar med fisk. Senare samma dag pakade dessutom Skolportens Dagsbrev
på samma artikel. Mitt intryck efter att ha läst artikeln (många stannar vid rubriken,
så egentligen är den viktigare) kände jag att det här var ett intressant praktikfall.

Jag var framförallt intresserad av hur det kom sig att artikeln skrevs och publicerades.
Sen gissade jag att Mjölkfrämjandet på något sätt hade ett finger med i spelet. Dom är
ju, som jag flera gånger påpekat, väldigt duktiga på att verka för sin sak.

Idag pratade jag som hastigast med journalisten i fråga. Naturligtvis var det inte så enkelt
att han bara skrivit av ett pressmeddelande. Snarare tvärtom. Han berättade att ämnet i sig
länge legat på hans bord. Det vill säga att han under lång tid tänkt skriva något på temat
näring, vitaminer, kost, mm i skolan. Nu kommer det ju hela tiden massor av information till
medieredaktionerna. Det kan ha varit så att pressmeddelandet Höjd rekommendation för D-vitamin:
Mjölken i skolan
får ökad betydelse (20 mars) från Mjölkfrämjandet
var det som fick honom att till slut skriva om saken. Under arbetet med artikeln kompletterade
journalisten sitt tidigare underlag med lite färska efterforskningar. Framförallt genom kontakt
med dom inblandade parterna. Resultatet tycker jag är en väl balanserad rapportering från
en komplicerad verklighet.

Utöver det är det en gissning från min sida att Mjölkfrämjandet tagit till vara på Nya
rekommendationer
från Livsmedelsverket (noveber 2005). Där står det bland annat att
intaget för D-vitamin höjts. Och även om ordet ”mjölk” förekommer fyra gånger, så handlar
tre av dessa om bröstmjölk. I det fjärde fallet räknas mjölk upp som en livsmedelsgrupp,
läs typ kostcirkeln.

Summa summarum. Det fanns en journalist som ville skriva om ett ämne. Det fanns
en aktör som förmodligen hjälpte till att realisera artikeln. Vitaminen i fråga
är bara tillsatt på vägen.

Nu är frågan till dig i skolan. Vad gör du för att medierna skall ta upp dina saker?

Comments Inga kommentarer »