Arkiv för mars 2005

Jag var idag och lyssnade på ABF-seminariet Skolan och ledarskapet. De som talade var (förutom politiska ”noteringar” från moderatorn Bengt Göransson) Skolminister Ibrahim Baylan, rektor Urszula Estmer, Caj Malmros och Fredrik Jeppesen från Rektorsakademien samt Pia Enochsson gd för Skolutveckling. Fokus var egentligen på ledarskap, men jag gjorde några noteringar som handlar om marknadsföring.

Baylan berättade att han under sina skolbesök funnit fyra egenskaper hos bra skolledare. Dessa är att ledaren har en tydlig vision, uppfattas som erfaren, vill utveckla verksamheten genom delaktighet och är välkänd i skolan och närsamhället. När det gällde det senare använde Baylan uttrycket ”marknadsför sin skola”. Estmer (se tidigare inlägg) pratade bland annat om att Wasaskolan arbetat hårt med kopplingen målsättning-resultat. Intressant var att hon i sin retorik kring detta visade på mediebilden före och efter resultatförbättringen. Dvs hon gjorde ingen redovisning av interna mätningar som betygssiffror eller skolupplevelser.
Även Enochsson poängterade begreppen synlighet och tydlighet. Hon tog också fasta på mediebilden, framförallt att hon möter än helt annan verklighet i skolorna än den som massmedia förmedlar.

Det motiverar att lyfta fram frågan om hur skolledare hanterar medier och i förlängningen kommunicerar med sin omvärld. Det verkar som att Estmer har en hel del erfarenheter där. Estmer har lovat mig att vi skall få ta del av dom via podcasten Skolsmart.

Comments Inga kommentarer »

När jag drog igång Skolmarknad la jag upp funktionen ”Blixtinfo” för dom som vill ha ett mejl då och då. Jag kan väl inte påstå att det har varit ett jättesug efter den finessen. Förmodligen väljer fler att ta RSS-feeden i stället. Men nu passar jag på att göra en blixtinfo för att flagga för dagens stora nyhet.

Idag har jag nämligen (äntligen) fått till en podcast knuten till Skolmarknad. Podcasten heter Skolsmart och jag tänker mig att hyfsat regelbundet casta (eller vad man nu säger på svenska :-). Nu i början handlar det om en fyra-fem podcastningar om logotyper, varumärken och skolan.

(För dom som till äventyrs inte vet vad podcasting är så är det i princip ljud distribuerat som MP3-filer – läs mer på Skolsmart).

Samtidigt har jag en mindre uppdatering av Skolmarknads syndikering. I princip gjort möjligheten något tydligare och gått över till en tjänst som heter Feedburner.

Comments Kommentarer inaktiverade för Skolmarknad börjar podcasta idag

Änligen börjar rätt (i Skolmarknads perspektiv) typ av skolforskning komma till offentlig debatt. I gårdagens Rapport (ca 15m30s in i programmet som ligger här en vecka) rapporterades om Lärarförbundets utspel att efterlysa mer och relevant forskning.

I ett reportage intervjuades Max Wejstorp, lärare vid Hallonbergsskolan. Han sa mycket insiktsfullt att skolan konkurrerar med MP3-spelare, dokusåpor och Internet.

En annan detalj som Rapport lyfte fram var att ämnet Utbildningsvetenskap får mycket lite forskningsanslag relativt de andra områden som Vetenskapsrådet stöder. Vi får väl se vad det betyder. Jag filar just nu på en ansökan dit. I förberedelserna har jag förstått att bedömarna ser på vetenskapsgränserna med ganska öppna ögon. (Med andra ord, det kan finnas skolforskning inom tex Samhällsvetenskap anslagsram).

Comments Kommentarer inaktiverade för Insiktsfull lärare konkurrerar med MP3-spelare

Feed Me Betters Webbplats

Jamie Oliver, den ”nakne kocken”, har tydligen dragit igång flera aktiviteter för att förbättra den engelska skolmaten. Hans strategi är så långt från Skolmatens vänner som man kan komma. I botten (när vi pratar kommunikation alltså) finns webbplatsen Feed Me Better. Sen har Jamie en (ganska tunn) blogg, eller som dom kallar den Jamie’s Diary. Inte minst, den 23 februari startade BBC Channel Four serien Jamie’s School Dinners, till vilken det förra måndagen knöts en stor TV-sänd debatt med 300 deltagare.

Jamie har tydligen pekat på att Skottland redan är på gång att förbättra sig, och Financial Times rapporterade igår att han blivit bjuden till deras skolor för att äta mat. I artikeln nämns att man har kommit överens med Coca-Cola att ta bort deras automater från skolorna. Flera källar, bl a Teaching Times News berättar att efter Jamie kritiserat produkten ”Turkey Twizzlers” har skolmatsleverantören Scolarest beslutat att sluta leverera den formen av halvfabrikat efter påsk.

Det skall bli spännande att se hur detta utvecklar sig. Vad sägs om följande citat från Husmor Nora (på skolan där serien spelades in förra året): ”I’d say to any other school thinking of making these kind of changes, just do it. We did half and half for a while – offered Jamie’s food and the old menu, and the kids took burger and chips every time. Jesus, I was so fed up, it was beautiful food and they wouldn’t try it, they just kept moaning, ’When are we going to get our proper food back?’ So we stopped that. We haven’t served a chip at this school since the end of May 2004. Now we have 500-600 kids come in and enjoy this lovely food every day and not one moan. They take their salad, yoghurt and fruit and they sit down and eat the lot. Before, they wouldn’t look at veg or salad”

Comments Kommentarer inaktiverade för Den nakne skolkocken

Solna och IKEADet är inte bara renodlat kommersiella företag som ser skolan som ett effektivt medum. Solna stad startar nu en kampanj kring miljö, energi och användandet av lågenergilampor. I kampanjmaterialet exponeras IKEA flitigt. Enligt en intervju i Radio Stockholm med Hanna Nahlin, miljösamordnare i Solna stad, är detta ”en lysande idé”. IKEA sponsrar det hela genom att bjuda på 2000 av de egna lamporna (inköpspris 40 kr kan sägas motsvara 80000 kr). Eftersom sponsring enligt svensk lag kräver en motprestation antar jag att IKEA motiverar värdet av exponeringen med minst det beloppet. I och med det får Solnaborna lampor och påminnelse om miljötänkande. Förutom att varumärket Solna stad byggs på.

Nahlin har tidigare utbildat alla rektorer om miljöarbetet och skolorna har erbjudits möjlighet att vara med i kampanjen. Det handlar om alltifrån att genomföra pedagogiska aktiviteter till att hjälpa till att informera föräldrar och allmänheten i övrigt om kampanjen.

Comments Kommentarer inaktiverade för Solna, IKEA och skolan som medium

Förra veckan blev två av mina tidigare studenter (inom projektet Skolan Som Produkt) klara med sin magisteruppsats Skolgården som catwalk: En kvalitativ studie av hur ungdomar skapar identiteter genom konsumtion av kläder. Författarna, Mehrnaz Ensafmanesh och Erik Jacobsson, har handletts av min kollega Ola Feurst och resultatet är mycket välskrivet och intressant.
Läs resten av inlägget »

Comments Kommentarer inaktiverade för Skolgården som Catwalk

Jag har börjat lyssna på Sveriges Radios programserie om Skolan som går i P1. (Jag lyssnar som regel genom att ladda ner programmen till min mobiltelefon, se min A1000blog).

Det första programmet handlar om ledningens betydelse och bygger på intervjuer med rektor, elever och föräldrar vid Wasaskolan i Södertälje. När jag nu flera veckor efteråt kikar in på skolans webbplats ser jag att dom på ett positivt sätt lyfter fram uppmärksamheten från massmedia – bra marknadsföring!
Läs resten av inlägget »

Comments Kommentarer inaktiverade för Urszula Estmer har elevfokus

Utbildnings- och kulturdeparetementet lämnade i november in utredningen Skolans ledningsstruktur – Om styrning och ledning i skolan (SOU 2004:116). Jag har inte läst hela den 125 sidor tunga rapporten (plus bilagor). Men när jag kikade på sammanfattningen dök ett par tankar upp.
Läs resten av inlägget »

Comments Kommentarer inaktiverade för Ledning och marknadsföring

Av en händelse stötte jag på två korta inlägg från ERIC digest. Dels fastnade jag för den gamla Advertising in Schools (1995), som jag menar pekar på att USA ligger 10 år före i ut(in)vecklingen. Dels den mer aktuella Commercialism in Schools (2002). Båda artiklarna har en kritisk underton, men mynnar ut i förslag till handlingsplaner och (som i den senare) hur en skola bör hantera sin kommersialisering.

Bland referenserna fanns en hänvisning till Commercialism in Education Research Unit (CERU) vid Arizona State University. Jag har lagt upp en länk till det projektet under akademiska organisationer på Skolmarknads forskningssida.

Comments Kommentarer inaktiverade för Om skolans kommersialisering