Arkiv för september 2004

aq_branded.gif

När jag igår bläddrade igenom gamla klipp hittade jag en intervju i Resumé (juni 2003) med Alissa Quart, författare till boken Branded – the buying and selling of teenagers. Qaurt säger att hon började planera sin bok redan 1998, men sen tog det ett tag innan den blev klar och publicerades. Jag hittade också en nära timmes lång radio-intervju med Quart på WAMU, American University Radio.

Comments Inga kommentarer »

068487055X.gif

Senaste numret av Business Week skriver om den nyutkomna boken Born to Buy The Commercialised Child and the New Consumer Culture skriven av sociologen Juliet Schor. Hon har intervjuat marknadsförare, granskat akademisk forskning och gjort egna studier av 5-6-klassare. Enligt henne har USA:s företag på ett skrämmande sätt, bland annat genom att skickligt hantera skolan, tagit över barnens medvetande.

Jag återkommer med egna reflektioner när jag läst boken. Tills dess kan man lyssna på wbur.org:s intervju med författaren.

Comments Inga kommentarer »

Lärarförbundet gick i går ut med en undersökning (genomförd av Exquiro Market Research i början av 2004) om skolornas användning av, och syn på, sponsring.

Enligt undersökningen så har knappt en femtedel av skolorna någon form av sponsringspolicy att utgå ifrån. Samtidig uppger nästan en fjärdedel av skolorna att dom tagit emot någon form av sponsring de senaste tre åren. Det tror jag är en rätt kraftig underskattning, förhoppningsvis orsakad av att dom skolledare som tillfrågats knappast har totalpejl på vad all personal tar in i skolan.

Apropå skolornas behov (vilket är viktigt för dom som vill sponsra) verkar det framförallt handla om resurser till datorer och lärarnas kompetensutveckling (så mycket för IT i skolan :-).

Den här formen av undersökningar behövs verkligen, men dom är alltid knepiga att tolka. I det här fallet har exempelvis respondenterna själva fått avgöra vad de menar med begreppet sponsring. Annonsutrymme (vilket angivits som svar i undersökningen) ses normalt inte som sponsring bland marknadsförare.

Comments Inga kommentarer »