Arkiv för augusti 2004

Konsumentföreningen i Stockholm startar en ”Föräldrajury”. Enlig dom är avsikten att ”du som är förälder och medlem i Konsumentföreningen Stockholm ska kunna vara med och påverka, genom att lämna såväl positiva som negativa synpunkter på marknadsföring till barn i åldersgruppen 2 – 14 år”. Satsningen är inspirerad av den motsvarande Parents Jury i England.

Comments Inga kommentarer »

En intressant artikel i Pittsburgh Tribune-Review beskriver hur företaget Apangea Software utvecklat ett pedagogiskt hjälpmedel för skolan.

Om jag fattar saken rätt så menar de med ”hybrid” en blandning mellan mänskliga och konstgjorda lärare. De senare i form av artificiell intelligens, ursprungligen utvecklad av USA:s flygförsvar, som interaktivt hjälper eleven att lära sig räkna/skriva. Samtidigt får den mänskliga handledaren en indikation om elevens speciella inlärningsproblem.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Alla Andra Har

Marie Eisner och Linda Nordlund har i sin D-uppsats ”Alla Andra har – om barns upplevelser av konsumtion” studerat hur barn ser på sin konsumtion, framförallt i termer av identitetsskapande. De har genomfört en grundlig empirisk studie, baserad på fokusgrupper och djupintervjuer med 20 barn i åldrarna sex till 12 år.
Läs resten av inlägget »

Comments 1 Kommentar »

Sommarlovet går mot sitt slut och jag börjar så smått komma igång med skolmarknadstankarna igen. Har samlat en hög idéer som jag skall grunna på och droppa här allt eftersom.

Tills vidare noterar jag att grundarna av Freebook nu startat Utbudet, som ”erbjuder Er gratis tillgång till företagens egna skolmaterial”. Med ”Er” menar de skolor. Tanken är alltså att skolor via Utbudet lätt skall kunna hitta bland allt undervisningsmaterial som företag redan tagit fram – i form av broschyrer, årsredovisningar, skrifter, mm.

Comments Inga kommentarer »