Arkiv för maj 2004

Marcel Holsheimer från SPSS om erfarenheter med Predictive Analytics

Jag sitter på ett heldagsseminarium om ”Predictive Analytics” anordnat av SPSS Sverige. I korthet handlar Predictive Analytics om att genom sofistikerade dataanalyser förbättra och effektivisera en organisations marknadsföring. Det som driver den här formen av marknadsföring är en kombination av ökad marknadskomplexitet och nya (datorbaserade) verktyg. Till det förra hör en allt hårdare konkurrens, fler marknadskanaler, högre produktvariation och heterogenare kunder. Något som i högsta grad gäller skolan. Bland talarna fanns gurun Philip Kotler, som bland annat nämnde att han tycker att den framväxande automatiseringen av marknadsföringsarbetet är mycket intressant (se vårt förra möte).
Läs resten av inlägget »

Comments 1 Kommentar »

festligt.gif

Idag föreläste jag tillsammans med studenterna Ola Johnsson och Christian Åkerhielm på Rektorsakademiens andra möte. Dokumentation finns som pdf-filer (Richards föreläsning, Ola och Christians föreläsning), samt de senares C-uppsats ”Både dragplåster och skräckexempel”.

Comments Inga kommentarer »

Jag la ut ytterligare ett bidrag från studietemat ”Skolan Som Produkt”. Denna gång är det en kvalitativ undersökning i Täby kommun som resulterat i uppsatsen ”Marknadskommunikation i konkurrensutsatta skolor”.

Comments Inga kommentarer »