Arkiv för april 2004

om_umea.jpg

Efter 3 i radio P4 hade idag ett inslag (går att lyssna på denna vecka) om Östermalmsskolan i Umeå som säger sig fundera på att sälja plats på ett par reklamskyltar i skolan.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

ema_uk.gif

Department for Education and Skills (DFES) i England har dragit igång en omfattande reklamkampanj för att informera om EMA – Education Maintenance Allowance. I korthet innebär EMA att eleverna får upp till GBP 30 per vecka om de fortsätter att gå i skolan. DFES vill att fler ungdomar skall fortsätta med högre studier efter sommaren och vill på det här sättet minska de ekonomiska hindren.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

pta_psa.gif

Den amerikanska organisationen National PTA (Parental Teacher Association) genomför just nu en kampanj ”100 Ways to Know More, Do More”. Målet är att skapa medvetande om behovet av ökat skolengagemang från föräldrar.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Som en konsekvens av min övergång till 3G-telefoni och min presentation idag för Citygate om blogging så har jag börjat moblogga. I början är det lite fusk, eftersom mobiltelefonen är på service ett par dagar. De första bilderna är alltså uppladdade från min bärbara PC i stället för direkt från nallen.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

hdkax.gif

Sitter just ny på Citygate Forum (en konferens för ledande svenska dagstidningar) och lyssnar innan det är dags för mig att prata om Bloggar. Sören Karlsson, chef för digitala medier på Helsinborgs Dagblad, berättar bland annat om hd.se/kax, en webbaserad tidning som helt produceras av PRAO-elever (även om Sören är ansvarig utgivare).
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Har organisationer rent mjöl i påsen när dom interagerar med skolor? Läs Erik och Carolines C-uppsats, en del av projektet ”Skolan Som Produkt”.

Comments Inga kommentarer »

Skolan får nog närmast betraktas som en slags tjänsteverksamhet. I det perspektivet är det extra spännande med den forskning och praktik som just nu utvecklas under begreppet tjänstedesign. Svensk Industridesign (SVID) anordnar den 17 maj ett seminarium om detta, med talare från Tyskland, England och USA.

Comments Inga kommentarer »

Jag noterade för några veckor sedan att det numera fanns en vägledning för sponsring i skolan. Sedan dess har jag läst igenom de fyra sidorna och tänkt till lite.

Enligt vägledningen är dess syfte ”att ge skolhuvudmän och skolledare ett underlag för att utarbeta en lokal policy för sponsring inom skol-, förskole- och fritidshemsverksamhet och ett hjälpmedel för bedömning av sponsringserbjudanden.” Det verkar den göra, med reservation för att det är svårt att se hur den senare målsättningen uppfylls. Vägledningen är dessutom bra för dom som är intresserade av att sponsra skolan.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »