Arkiv för mars 2004

I veckan som gick var det två studenter vid Södertörns Högskola som hörda av sig. De skriver sin kandidatatuppsats om design management och skolan och hade lite frågor. Det slog mig att det kunde vara värdefullt för Skolmarknads besökare att ha en känsla för vad som är på gång bland studenter, så jag la till en ”Pågående” under studentuppsatser på forskningssidan.

Comments Inga kommentarer »

Ett intressant spår i aktuell forskning om konsumentbeteende är konsumtion som ett sätt att bygga sin identitet (eller sina identiteter). Historiskt sett har ju en av skolans roller varit att hjälpa till med detta. Men, jag blir mer och mer övertygad om att den rollen har andra krafter knyckt. Flera saker jag tittar på just nu pekar i den riktningen. Förra veckan var jag i London på ett par presentation och tog del av resultat från konsumentstudier. I förrgår var jag i Botkyrka för att höra om EGO (se tidigare inlägg). Och sedan en tid håller jag på att fördjupa mig i hur TV-utvecklingen format vår värld – och meningen med livet (konsumtion). Förutom Botkyrka och Konsumentverket (som står bakom EGO) drar nu socialdepartementet igång FLICKA.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Enligt ett nyhetsklipp från Sveriges Marknadsförbund kommer Skolverket att distribuera ett datorspel som skall hjälpa barn att ta till sig näringslära. I nyhetsbrevet står det vidare att ”Livsmedelsproducenter ska få komma in som sponsrade partners på lämpligt sätt.”
Spelet utvecklas av PAN Vision corporate games.

Comments Inga kommentarer »

I går lanserades en ny vägledning om sponsring i skolan. Dokumentet och ytterligare information finns på webbsidor hos de som gemensamt arbetat fram råden (Konsumentverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet). Jag återkommer med en reflektion när jag hunnit sätta mig in i materialet.

Comments Inga kommentarer »

Helt plötsligt känns det som att jag stöter på Botkyrka och skolan överallt. Förra veckan på Rektorsakademien, i förrgår på Vårt Ekonomiska Läge och idag via en notis i DN om EGO.

EGO är på många sätt intressant i sig för en marknadsförare. Bland annat för att det är en kritisk blick på konsumtion (ganska centralt i mycket marknadsföring), eftersom innehållet kommer från elever som inte bara lärt sig utan också lär ut (tex via .EGO netzine) och för att det stödjer Botkyrkas image.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

I går var jag på konferensen Vårt Ekonomiska Läge som avslutades med ett samtal mellan Bertil Torekull, Ingvar Kamprad och Tilde Björfors. Tilde är direktör (en numera rätt uppmärksammad sådan) för Cirkus Cirkör som hon grundade 1995. Förutom att Cirkör är en fantastisk idé och verksamhet i sig, så har de rätt mycket att göra med skolan. Inte minst har jag personlig erfarenhet eftersom de, med stöd av bland andra Stockholms stad, överraskade alla barnen i min sons skola för ett tag sedan. En fantastisk grej när de utan förvarning rullade in på skolgården (se bilden), gick runt i klassrummen och genomförde en bejublad föreställning i gymnastiksalen.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Numera magisterstudenterna David Ingnäs och Joanna Sundström pekar i sin uppsats på sju faktorer som kan förklara varför skolor som fått bidrag för steg 1 i EU-programmet Växtkraft Mål 3 inte går vidare till steg 2. Deras fynd är intressanta, inte minst för de skolor som vill söka medel för kompetensutveckling och för Europeiska Social Fonden (ESF) som administrerar programmet.

Comments 1 Kommentar »

För någon månad sedan fick jag höra talas om Transfer, en organisation som kostnadsfritt kopplar samman föreläsare från näringsliv och andra organisationer med elever i skolan. Efter en trög start i början (2001) har nu verksamheten fått fart och förmedlar dagligen föreläsare framförallt till skolor i Stockholm, Göteborg och Uppsala. I nätverket ingår drygt 400 föreläsare.

Comments Inga kommentarer »

Jag har lagt ut information om två relativt nya studentuppsatser handledda av Olle Högberg vid Institutet för Kommunal Ekonomi (IKE).

Erik Lindholm och Patrik Nordqvist har i sin C-uppsats studerat lärares kriterier vid val av (gymnasie)skola. De finner bland annat att profileringsarbetet är en viktig del i skolans strävan att locka till sig kompetent personal. Dvs det räcker inte att ha en bra skola, den måste också vara känd.

Richard Vinde har studerat hur personliga balanserade styrkort för gymnasielärare kan införas som ett redskap för att åstadkomma utveckling i gymnasieskolor. Han redovisar resultaten från några skolor som infört balanserade styrkort kompletterat med lärarintervjuer. Avslutningsvis erbjuder Rickard några rekommendationer till både lärare och skolledare.

Comments Inga kommentarer »