Arkiv för februari 2004

Kvällen den 4 mars inbjuder Rektorsakademien till ett upptaktsmöte på Berns. Samtliga rektorer i Stockholm och Botkyrka (fulltecknat) och medlemmarna i Svenskt Näringsliv Stockholm (platser kvar) har fått en inbjudan. Bland talarna (korta pass om 10-15 minuter) finns Caj Malmros, Fredrik Svensson, Michael Treschow, Margaretha Nygren, Gunilla Söderström, Göran Johnsson och Johan Stael von Holstein. Efteråt ges det utrymme för mingel och nätverkande.

Comments Inga kommentarer »

En 10 år gammal bok, som tyvärr inte har många konkurrenter. OK för att få ett nordamerikanskt (hög)skoleperspektiv, men mindre relevant för svenska grund- och gymnasieskolor. Se vidare min recension.

Comments Inga kommentarer »

I förlängningen handlar detta om marknadsföring till skolor. BarnBra ska till och med juni 2005 skapa utemiljöer för funktionshindrade barn. Projektets mål är att barnen i demonstrationsmiljöerna skall få det bättre och att medverkande företag ska öka sina marknadsandelar. Som Funka Nu, Iris´och andra påpekar så innebär ett speciellt användarfokus på handikappade att det fungerar bättre för alla människor. Utemiljöernas design ska bejaka barnen och göra dem delaktiga i skapandet av vardagsmiljön på deras egna villkor. BarnBra drivs av Miljöresurs Linné.

Comments Inga kommentarer »

Idag har jag lämnat in en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond om bidrag till ett forskningsprojekt om skolan i flera marknadsföringsperspektiv. Se vidare ansökans sammanfattning nedan. Om ansökan klarar en första granskning är deadline för en utförligare ansökan den 25 maj. Sen dröjer det till november 2004 innan beslut tas om det blir bidrag eller ej.

Är du intresserad, vill påverka projektets utforming, eller har bråttom och vill bidra med pengar redan nu – hör av dig.

[Uppdatering 2007-06-21] På förekommen anledning publicerar jag ansökan i sin helhet. Det är min förhoppning att den kan vara ett värdefullt bidrag till dom som vill utveckla relevanta kunskaper och erfarenheter.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

I dagarna godkände jag kandidatuppsatsen Niondeklassares val av gymnasieskola.

Comments Inga kommentarer »

Det engelska företaget Marketing for education specialiserar sig på reklamproduktion (tydligen deras tolkning av marknadsföring) för skolor (och universitet). Företaget verkar göra alltifrån broschyrer till mässmontrar.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Jag stötte på en avhandling om klassmorfädernas roll i skolan. Doktor Ann-Kristin Boström presenterade sin avhandling på Stockholms universitets forskardagar förra året. Numera arbetar hon på Myndigheten för skolutveckling. Ann-Kristins forskning visar att fenomenet klassmorfar är både viktigt och värdefullt för inblandade parter. Men, det som jag undrar över i sammanhanget är om näringslivet mer direkt kan vara med i utbytet.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

…på skolan kan förmedlas genom Transfer. Saxat om deras idé ”Transfer fungerar som ett nätverk av företag och föreläsare som bidrar till undervisningen i gymnasieskolorna genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Föreläsarna kommer från näringslivet, offentlig verksamhet och organisationer.” Verksamheten stöds av sponsorer, KK-stiftelsen och annat.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »

Jag råkade få syn på One Sixteenth, en blogg om Homeschooling. Detta, dvs undervisning i hemmet, är ett stort och växande fenomen bland annat i Australien, Nya Zeeland och USA. Det finns en massa böcker om ämnet, men annars har den här bloggen en del länkar för dom som är intresserade.
Läs resten av inlägget »

Comments 3 Kommentarer »

När jag skrev recensionen till SNS-rapporten ”Den Svenska Skolan – effektiv och jämlik” (Björklund, Edin, Fredriksson & Krueger, 2003) var det många tankar som surrade i huvudet. Ett par av dessa skall jag försöka utveckla här.
Läs resten av inlägget »

Comments Inga kommentarer »